FAYDALI BİLGİLER
Damla Sulamanın Sağladığı Verim

Tarım arazilerinin salma sulama yöntemi yerine, damlama sulama yöntemiyle sulanmasının üreticinin yararına olmaktadır. Damlama sulamanın yüzde 20-40'lara varan oranlarda verimi arttırmaktadır. Damlama sulama küçük ebatlı borular içerisine yerleştirilmiş damlatıcı düzenler ile çok az miktarda su, enerji ve işçilik harcanarak yapılan bir sulama şeklidir. Damlama sulama yöntemi bilindiği gibi ülkemizde son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.
İlk yatırım maliyeti yüksek olduğundan pazar değeri yüksek üretimin yapıldığı alanlarda yani seralarda kullanılan damlama sulama yönteminin günümüzde açık alanlarda da kullanımı artmıştır.Damlama sulama yöntemiyle sulanan kimi bitkilerde verim artışlarının yüzde 100'e ulaşmaktadır. Damlama sulama sisteminin kurulmuş olduğu bir düzende bitkiye verilecek olan su miktarı kontrol edilebildiği gibi yeterli su miktarı verilmesi de sağlanır. Böylece bitkide düzenli sulama, gübreleme sayesinde kaliteli mahsul yetiştirme imkanı sağlanır. Damlama sulama yönteminde yüksek düzeyde verim artışı, az su tüketimi, gübre tasarrufu sağlanır. Yabancı ot gelişimine imkan vermez. İyi bir toprak havalanması sağlar. Su kullanma randımanını yükseltir. Sulama işçiliğini en aza indirir.